Хост deis.bg се поддържа на хостинг сървър на DOM.BG.
Този хостинг е временно спрян или не функционира в зависимост от някоя от следните причини:
- изтичане на периода на валидност;
- постоянно надхвърляне на някой от предварително определените лимити;
- нарушение на правилата за хостинг;
- насочен е към сървъра, без да има платен хостинг.

За повече информация във връзка с този хостинг, за подновяване на хостинг или за предлаганите услуги от DOM.BG посетете www.dom.bg